Garantie

Onder elk product geven wij de fabrieksgarantie voor nieuwe producten en onze garantie voor gebruikte producten in een maandtermijn aan. Deze garanties staan de wettelijke garantie uiteraard niet in de weg. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wij bieden standaard minimaal 3 maanden garantie op de functionaliteit van al onze producten. Op de accu’s en batterijen van laptops, tablets en smartphones geven wij 2 maanden garantie. Houd er rekening mee dat de batterijduur van deze producten mogelijk minder is dan bij nieuwkoop. Indien de batterijduur minder dan 30 minuten bedraagt valt kunt u hiervoor de geldende garantie aanspreken. Bij de meeste producten is het mogelijk om de garantie te verhogen naar 6 of 12 maanden garantie. Deze optie krijgt u op de productpagina te zien. 

De garantie geldt op de aangeschafte hardware of het aangeschafte product.
Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen door derden werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door normale slijtage zijn ontstaan.
Software is uitgesloten van garantie.
Eigen data welke op door Laptop Relife geleverde producten is aangebracht is volledig uitgesloten van garantie of enige verantwoordelijkheid.

Heeft u een vraag met betrekking tot de garantie van het aangekochte product? Neem dan contact op met info@laptoprelife.nl of telefonisch via 0165-201008

Onze medewerkers zullen in eerste instantie proberen uw probleem of klacht op afstand te verhelpen, zodat je snel weer aan de slag kunt. 

Laptop Relife beslist bij eventuele garantie over vervanging.